facebook

Beskatning af Firmabil

Beskatningsregler og moms

Her kan du blive lidt klogere på hvordan din firmabil beskattes

Kort om beskatningsregler

Bilen er under 36 mdr. når leasingaftalen indgås

  • Skattepligtig værdi af fri firmabil beregnes som 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. 300.000 og 20 % af resten. Den skattepligtige værdi beregnes dog af mindst kr. 160.000.
  • Den skattepligtige værdi tillægges et miljøtillæg svarende til den årlige grønne ejerafgift for firmabilen, tillagt 50 %.
  • Til værdien medregnes ikke udligningstillægget på dieselbiler, ligesom eventuelt privatbenyttelsestillæg heller ikke medregnes.
  • Beskatningen beregnes fra første indregistreringsdato og du bliver beskattet af nyvognsprisen. Denne beskatning skal anvendes i bilens første 36 mdr.
  • Efter 4 måneder skal bilens beskatningsgrundlag genberegnes.

Beskatning når bilen er over 36 mdr. gammel

  • Løber din leasingkontrakt i mere end 36 mdr., så får du fra den 37. måned nedsat den skattemæssige værdi til 75 % af bilens nyvognspris (dog altid min. kr. 160.000). Til værdien medregnes også miljøtillægget som anført ovenfor.
  • Såfremt du opstarter en ny leasingaftale på en bil der er mere end 36 mdr. (efter bilens første indregistreringsdato), skal du beskattes af markedsværdien, hvilket typisk vil være bilens handelspris. Også her tillægges et miljøtillæg til beskatningen.
  • Biler der er over 36 måneder gamle skal ikke genberegnes efter de første 4 måneder, som biler der er under 36 måneder skal.

 

Dit månedlige beskatningsgrundlag inkl. miljøtillæg fremgår altid af vores tilbud.

 

Der er kommet et lovforslag om ændringer i beregningen af beskatningsgrundlaget for fri bil. Bliver lovforslaget vedtaget, vil der pr. 1. juli 2021 være nye regler for beskatning af fri bil.

Læs mere om de nye bilafgifter

Få et gratis pristjek!
JA TAK
Bestil pristjek Vælg ny leasingstype