facebook

CO2 kompensation

Får man en fri bil gennem arbejdet, er man forpligtet til at betale en procentdel i skat af bilen. Udover beskatningen medregnes et årligt miljøtillæg, som beregnes ud fra forskellige faktorer for den enkelte bil, hvilket også gælder ved leasing af elbiler.

Hvad dækker miljøtillæg over?

Miljøtillægget er en afgift på firmabiler, der blev indført i 2010, som en del af statens grønne omstilling. Afgiften betales direkte til staten og dækker over en udregning lavet på baggrund af den enkelte bils brændstoføkonomi. 

Hvordan beregner man miljøtillæg?

Miljøtillægget på en firmabil betales direkte til staten, og det beregnes ud fra den grønne ejerafgift, vægtafgift eller CO2-afgift ganget med statens fastsatte sats. Her er det hvornår bilen er registreret første gang, der afgør, hvilken af de tre afgifter, der er gældende, og som miljøtillægget skal beregnes ud fra.

Hvordan er satserne for miljøtillæg?

Værdien af bilen skal hvert år beregnes ud fra satserne for det konkrete år, som er sat til gradvist at stige indtil 2025. Miljøtillægget blev forhøjet til 350% i 2022, mens det stiger til 450% i 2023 og 600% i 2024 frem til 2025, hvor satsen ender på 700%.

Hvad er miljøtillæg på firmabil?

Miljøtillæg på firmabil dækker over den afgift, som lægges på firmabiler, der på samme tid med at være firmabil også fungerer som fri bil for medarbejderen i privat øjemed. Den frie bil skal vedkommende betale afgift af, hvilket betegnes som miljøtillæg. På den måde står virksomheden for at betale omkostningerne i forbindelse med indkøb og drift af bilen, mens medarbejderen betaler et miljøtillæg.

Hvordan beregner man beskatning ud af firmabil?

Med fri firmabil, som er et skattepligtigt personalegode, bliver man beskattet. Her ganges bilens værdi med en sats, hvorefter miljøtillægget lægges oveni. Det samlede beløb fordeles over 12 måneder, og man får beskatningen på bilen, som trækkes via ens løn. Beskatningsgrundlaget gælder på samme måde, uanset hvilken metode bilen er anskaffet på, og derfor også ved leasing.

Den procentdel skat der skal betales, afhænger af bilens værdi:

  • I 2022: 24% for under 300.000 kroner - 21% for over 300.000 kroner.
  • I 2023: 23,5% for under 300.000 kroner - 21,5% for over 300.000 kroner.
  • I 2024: 23% for under 300.000 kroner - 22% for over 300.000 kroner.
  • I 2025: 22,5% for under 300.000 kroner - 22,5% for over 300.000 kroner.