facebook

CO2 kompensation

Omstillingen til mere bæredygtig energi og grønnere bilflåder er i gang, men det er endnu ikke alle virksomheder, der helt kan undgå eller reducere udledning af fossile brændstofbiler i bilflåden. Derfor er CO2 kompensering en god mulighed for at gøre en indsats mod CO2 her-og-nu.

Hvad er CO2 kompensering?

CO2 kompensering er en løsning mod en grønnere bilflåde. Ved CO2-kompensering kan du være med til at gøre en forskel, da du ved hver tankning vil kunne støtte op omkring anerkendte naturprojekter, og på den måde være med til at begrænse mængden CO2 i atmosfæren.

Hvor meget CO2 udleder bilindustrien?

I 2020 udledte bilindustrien i Europa 6,66 million ton om året, hvilket er et fald fra 2005 med næsten 50 procent. På grund af køb af energi fra vedvarende og kulstoffattige kilder har bilproducenterne været i stand til at reducere CO2 udledningen fra produktionen af biler.

Per produceret bil er udledningen af CO2 ligeledes faldet med omkring 33 procent siden 2005.

Hvor meget CO2 udleder en bil pr km?

I 2021 havde benzindrevne biler et CO2 udslip på 129 gram/kilometer mod dieselbiler med et CO2 udslip på 142,4 gram/kilometer. Plugin hybrider havde et CO2 udslip på 33,1 gram/kilometer, mens elbiler ikke udleder CO2 under kørsel. På den måde giver elbiler og hybrider et fald i det samlede energiforbrug.

Ønsker du at blive klogere på elbiler, kan du læse mere her.

Hvor meget CO2 udleder en bil pr liter benzin?

Forbrænding af 1 liter benzin udleder 2,38 kg CO2 mod 2,66 kg CO2 pr. liter diesel.

Hvor meget CO2 udleder biler i verden om året?

Vejtransport står for en femtedel af EU’s CO2 udslip, hvor personbiler er en af de største forurenere og tegner sig for over 60% af den samlede CO2 udledning fra vejtransport i Europa. Dog ses en kraftig reduktion i den gennemsnitlige CO2 udledning med elbilers stigende popularitet, der er faldet med 24,4 procent over de sidste to år fra 136 gram CO2 pr. km. i 2019 til et gennemsnit på 103 gram i 2021.