facebook

Hvad koster det at lade en elbil?

Et af de store og vigtige spørgsmål, der melder sig, når man kigger på elbil, er, hvad det vil komme til at koste dig at køre elbil. Hvis du ser dig for, når du vælger en ladeløsning til bilen, så er der penge at spare. Men der er flere variabler og ladeløsninger, som skal tages med i ligningen.

Ved benzin- og dieselbiler er det let at regne ud, hvor langt du kører på literen, samt hvad det koster dig at tanke bilen helt op. Så simpelt og let er det desværre ikke helt, når det kommer til elbiler. Der kan være store forskelle i prisen på el, alt efter om du lader bilen op hjemme eller ude.

 

Hvad afhænger prisen på en opladning af?

Generelt er prisen for at køre en elbil billigere end benzin og diesel, men prisen på en opladning kan også svinge alt efter, om du lader hjemme, ude ved en ladestander langs motorvejen eller i byen eller kombinerer flere muligheder.  

Der er forskellige variabler, som skal tages med i regnestykket, foruden dit personlige kørselsmønster, som også er en faktor. Beregningen skal altså tage udgangspunkt i de variabler, der i dit liv – dit kørselsmønster til og fra arbejde og kørsel i privatregi såvel som mulighederne for at sætte en ladeboks op ved dit hus kontra udelukkende at gøre brug af ladestationer rundt omkring i landet.

 

Hvad koster det at køre i elbil sammenlignet med en benzinbil?

Med en benzinbil er det forholdsvis nemt at finde frem til, hvor mange kilometer du får for dine penge. Alt der kræves er sådan set at kende lidt til din bils benzinforbrug og holde det op imod den gældende literpris for benzin på den tankstation, hvor du tanker. Ligger tankstationens aktuelle benzinpris for eksempel på 17 kr./liter, og kører din bil i gennemsnit ca. 17 km/liter, så koster din kørsel dig rundt regnet 1 kr. per kilometer.

For at finde frem til hvad det koster at lade en elbil op sammenlignet med prisen for at tanke en benzinbil, er det nødvendigt at vide lidt om elpriserne, elbilernes gennemsnitlige elforbrug, og om du er berettiget til at få refusion for elafgiften på din opladning. I det følgende har vi opstillet nogle sandsynlige eksempler på, hvad det normalt koster at lade en elbil.

Udgangspunkt for hvad det koster at køre i elbil

Til at starte med handler det om at finde ud af elprisen i din husstand, som normalt varierer mellem 1,5 kr./kWh og 3 kr./kWh afhængig af dit forsyningsselskab, abonnement og forbrugsmønster. Derudover er det selvfølgelig også værd at nævne, at elprisen for danske husstande også kan påvirkes af markedssvingninger og politiske beslutninger.

Moderne elbiler kører typisk omkring 5 km/kWh, og før du medregner refusionen for din elafgift, skal du derfor blot tage din kilowatt-pris og dividere med 5. I Danmark har alle elbilejere med privat ladeboks til gengæld mulighed for at få refunderet elafgiften på den strøm, de bruger til at oplade deres elbiler. Fra 1. juli 2023 ligger satsen på afgiftsrefusion på 86,625 øre/kWh inkl. moms.

Eksempler på den samlede pris for at køre i elbil

  • 1,5 kr./kWh: (1,5 kr./kWh – refusion) : 5 km/kWh = 0,12675 kr./km
  • 2 kr./kWh: (2 kr./kWh – refusion) : 5 km/kWh = 0,22675 kr./km
  • 2,5 kr./kWh: (2,5 kr./kWh – refusion) : 5 km/kWh = 0,32675 kr./km
  • 3 kr./kWh: (3 kr./kWh – refusion) : 5 km/kWh = 0,42675 kr./km

 

Skatterabat ved brug af elbil

Refusionen for elafgiften på den strøm, du bruger til at oplade din elbil, er blot ét af flere politiske initiativer, der er sat i verden for at fremme salget af elbiler frem for benzin- og dieselbiler som del af den grønne omstilling. Foruden refusionen for elafgiften på private ladebokse blev det i 2020 vedtaget, at der til og med 2025 skulle indføres betragtelige lettelser i registreringsafgiften for køb af elbiler.

Beregning af registreringsafgift for elbiler

  • Særligt fradrag i den afgiftspligtige værdi på 900 kr. (2023) pr. kWh batterikapacitet, der anvendes til fremdrift, dog højst 45 kWh. Fradraget nedskrives årligt og udgør 900 kr. i 2023, 500 kr. i 2024, hvorefter det bortfalder fra og med 2025.
  • Af den beregnede afgift betales kun 40 %, hvis køretøjet registreres inden 2026. Herefter indfases afgiften løbende, indtil den er fuldt ud indfaset i 2035.
  • Elbiler gives desuden et bundfradrag i registreringsafgiften 165.000 kr. (2023).

 

Hvornår er det billigst at oplade elbil?

Prisen for at oplade en elbil og det tidspunkt på døgnet, hvor det er billigst, kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder din placering, din elleverandør og eventuelle tidsbegrænsede prissatser. Generelt set er der dog nogle mønstre og retningslinjer, der kan hjælpe dig med at optimere dine omkostninger for at oplade din elbil, og her handler det særligt om tidspunkt på døgnet og vejrets indflydelse.

De billigste tidspunkter på døgnet til opladning af elbil

Prisen for el varierer normalt i løbet af dagen baseret på udbud og efterspørgsel. Det betyder, at elprisen er på sit højeste i de spidsbelastede timer, mens den vil være på et lavere niveau i de timer, hvor de færreste gør brug af elnettet.

Har du en elaftale med fast pris, så har den aktuelle elpris ikke nødvendigvis den største betydning for din pris for at oplade din elbil. Men har du til gengæld en elaftale med variabel pris, så kan der være mange penge at spare ved så vidt muligt at oplade din elbil på de tidspunkter af døgnet, hvor elprisen er på sit laveste.

Som hovedregel er det altid billigst at oplade en elbil om natten, fordi de fleste mennesker sover, mens det næsten altid er dyrest om morgenen og særligt først på aftenen, hvor folk er hjemme og bruger mere strøm end på dagens øvrige tidsrum. I den forbindelse fås de fleste private ladebokse med en funktion, som gør det muligt at oplade elbilen automatisk i løbet af natten, mens du og de fleste andre er trukket tilbage til sovekammeret.

Vejrets indflydelse på elprisen

Vejret kan have indirekte indflydelse på prisen for at oplade en elbil gennem sin påvirkning på produktionen af elektricitet. Ved produktion af vedvarende energi som vind- og solenergi har vindstyrken og solens intensitet nemlig indflydelse på elproduktionens effektivitet. Når det er solrigt og vindfyldt, er der derfor en øget produktion af vedvarende energi, hvilket kan føre til et overskud af elektricitet på markedet og lavere priser. Derfor kan det være billigere at oplade din elbil, når produktionen af vedvarende energi er høj.

 

Privat ladeboks vs. offentlig opladning

Hvad er bedst, privat ladeboks eller offentlige ladestandere? Begge muligheder har hver deres fordele, men oftest vil den udslagsgivende faktor dog være prisforskellen. Med en privat ladeboks har du som sagt mulighed for at få afgiften refunderet for den el, du bruger til at oplade din elbil, og derfor vil det stort set altid være den billigste løsning.

Rent praktisk er der dog visse fordele ved offentlige ladestandere. Først og fremmest er de fordelt ud over en stor del af landet, hvilket giver en vis fleksibilitet i forhold til dine lademuligheder. Derudover bliver der også installeret flere og flere lynladere, som giver mulighed for hurtigere opladning end på din egen ladeboks.

Har du brug for en opladning her og nu, så vil en offentlig ladestander oftest være bedst. Men har du derimod ikke travlt med at få ladt din elbil op, og ønsker du at gøre det så billigt som muligt, så er det bedst at lade din elbil derhjemme – og allerhelst om natten, hvor strømmen typisk er billigst.

 

Bliv klogere på elbiler og opladningsmuligheder

Der er ingen tvivl om, at markedet for elbiler er i vækst – det betyder, at der naturligt er langt flere, der er interesserede at blive klogere på, om det mon også kan svare sig for dem at skifte til en elbil. Er du en af dem? Her kan du læse mere om elbilens udvikling, om fordele og ulemper og så kan du se et par priseksempler.

Har du brug for sparring på, hvad det vil koste dig at køre og lease en elbil, så er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Kontakt os her.