facebook

Dato:
28. november 2023

Vigtig information: Fra 1. marts tager Clevers tilbagebetaling højde for elafgiften

Clever vil gerne informere om kommende vilkårsændringer for medarbejdere med firmabil inklusive en Clever-ladeboks hjemme.

 

Hvad omhandler vilkårsændringen?

Kort fortalt, har Clevers tilbagebetalingssats altid været inklusiv elafgift og har dermed været for høj for nogle slutbrugere. Det ændrer de på i det nye år, hvor de nye produktvilkår tager højde for, om slutbrugerne betaler fuld elafgift. Betaler de ikke fuld elafgift, får de den derfor ikke længere tilbagebetalt.

 

Ændringen skyldes, at det ikke er forretningsmæssigt bæredygtigt at tilbagebetale elafgift til slutbrugere, som ikke har betalt afgiften til staten

 

Hvornår sker det?

Nye slutbrugere får de opdaterede vilkår fra 1. december 2023.

For eksisterende slutbrugere træder de nye vilkår i kraft d. 1. marts 2024.

 

Bemærk, at det kun vil påvirke tilbagebetalingssatsen for slutbrugere med elvarme og/eller egenproduktion af strøm.

 

Hvordan foregår det?

De nye vilkår varsles bl.a. via slutbrugernes fakturaer og træder i kraft 1. marts 2024.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Clever på tlf. 82 30 30 30.